ჭიქაზე ბეჭდვა

სასურველი გამოსახულების ბეჭდვა ფაიფურის ჭიქებზე

მინიმალური შეკვეთა 5 ცალ-10ლ

5-10 ცალ. – 8ლარი

10-20 ცალ. – 7ლარი

20+ 6 – ლარი

გააგრძელე კითხვა

მაცივარზე მისაწებებელი მაგნიტური სუვენირები

eejjeej

მაგნიტი სუვენირების დამზადება შეკვეთით, შესაძლებელია მაგნიტებზე განთავსდეს თქვენს მიერ შერჩეული ან შემოთავაზებული გამოსახულება.

ვამზადებთ როგორც მყარ ზედაპირზე, ისე რბილ, დრეკად ფოტო მაგნიტებს.

მინიმალური შეკვეთის ოდენობა: 100 ლარი.

გააგრძელე კითხვა